Information om trafikuheld og erstatning
 • Slider billede 1
 • Slider billede 2
 • Slider billede 3
 • Slider billede 4
 • Slider billede 7
 • Slider billede 8
 • Slider billede 9
 • Slider billede 10
 • Slider billede 11
 • Slider billede 12
 • Slider billede 13
 • Slider billede 14
 • Slider billede 15
 • Slider billede 16
 • Slider billede 17
 • Slider billede 18
 • Slider billede 19
 • Slider billede 20
 • Slider billede 21
 • Slider billede 22
 • Slider billede 23

Erstatningsadvokat med speciale i erstatning efter trafikulykker f.eks. piskesmæld

Bilulykker er en af de væsentligste årsager til personskade i Danmark. Ifølge Danmarks Statistik er der årligt ca. 6.000 færdselsuheld, hvor der er personskade. Er du kommet til skade i forbindelse med en trafikulykke har du ofte ret til at få forskellige former for erstatning og godtgørelse.

Sager om erstatning i forbindelse med trafikulykker er vores speciale og vores erstatningsadvokater har stor erfaring i at føre erstatningssager og opnå den størst mulige erstatning for vores kunder.

Her på siden kan  du kan læse meget mere om dine muligheder for erstatning.

Hvis du har været udsat for et piskesmæld er du meget velkommen til at gå til vores særlige infoside om erstatning efter et piskesmæld

 

 

 

Hviid Erstatningsadvokater A/S

 

 • Professionel og gratis vurdering af dine muligheder for erstatning efter en trafikulykke
 • Vi arbejder resultatorienteret det vil sige no cure - no pay - hvis du ikke får erstatning får du ingen regning
 • Vi er landsdækkende og har afdelinger i hele Danmark
 • Din erstatningssag behandles af erfarne advokater - fra start til slut
 • Vores erfaring og ekspertise sikrer dig den størst mulige erstatning efter færdselsuheld

 

Ring og kontakt Advokat her

Vurdering af trafikskadesag mhb erstatning

Mere om trafikuheld

 

 

Er du kommet til skade i et trafikuheld?

Trafikulykker er en af de hyppigste årsager til personskader i Danmark. Hvis du er kommet til skade i en trafikulykke har du ofte ret til at få erstatning for din personskade. Du kan som regel få erstatning både fra en eventuel modparts forsikringsselskab og dit eget forsikringsselskab.

 

Kan jeg få erstatning ved en soloulykke?

Såfremt der ikke er andre biler involveret i ulykken, altså at der er tale om en soloulykke, kan du alene få erstatning såfremt du selv har tegnet en ulykkesforsikring eller har er tegnet en såkaldt førerpladsdækning i tilknytning til bilens kaskoforsikring.

 

Hvad hvis jeg selv er skyld i ulykken?

Hvis du selv er helt eller delvis skyld i uheldet er der stadig muligheder for at få erstatning. Inden for erstatningsretten gælder der regler om et såkaldt objektivt ansvar i forbindelse med trafikulykker. Det medfører, at modpartens forsikringsselskab som udgangspunkt skal betale erstatning til dig selv om den anden billist ikke har gjort noget forkert. Du kan dog godt have handlet så uansvarligt, at erstatningen bortfalder eller reduceres. I praksis skal der rigtigt meget til, hvis din erstatning bortfalder eller nedsættes. Såfremt erstatningen nedsættes sker det i praksis med 1/3 af den erstatning du ellers skulle have haft.

Et eksempel på at handle så uansvarligt at erstatningen nedsættes eller bortfalder kan være ved spirituskørsel.

Hvis begge parter har lige stor andel i ulykken, altså at I er lige gode om det, har du stadig ret til erstatning for din personskade.

 

 

 

 

 

 
Hvad dækker en bils ansvarsforsikring?
Det er lovpligtigt at tegne en ansvarsforsikring i Danmark. Modpartens ansvarsforsikring er forpligtet til at erstatte de skader som ulykken medfører. Se mere om de enkelte erstatningsposter straks nedenfor under punktet muligheder for erstatning. 
 

Hvad gælder for cyklister og fodgængere?

 
Hvis du som cyklist eller fodgænger bliver skadet af en bil, skal bilens ansvarsforsikring betale dig erstatning på samme vilkår som ved et trafikuheld, hvor to biler kører sammen.
 

Kan jeg få erstatning ved en flugtbilist?

Ved du ikke hvem den anden part i ulykken er kan du under visse omstændigheder stadig få erstatning. Forsikringsselskaberne har en forening kaldet DFIM, hvilket står for Dansk Forening for International Motorkøretøjsforsikring. Denne forening kan udbetale erstatning i situationer hvor den anden involverede er ukendt. Foreningen kan ligeledes udbetale erstatning såfremt den anden part ikke har tegnet den lovpligtige ansvarsforsikring. I praksis stilles der lidt strengere krav til bevisbyrden for at få udbetalt erstatning fra DFIM.

 

Hvad koster hjælp fra en advokat?

 
Vi tilbyder en professionel, gratis og uforpligtende vurdering af din erstatningssag. Hvis vi vurderer at vi kan hjælpe dig med at få erstatning, tilbyder vi at føre din sag efter princippet om "no cure - no pay". Det vil sige, at opnår vi ingen erstatning, så får du heller ingen faktura.
 
 

 

Muligheder for erstatning

 

Hvor meget erstatning kan du få ?

Du kan i det følgende læse mere om de enkelte former for erstatning og godtgørelse i forbindelse med trafikulykker. Du skal være opmærksom på sondringen mellem solouheld og uheld, hvor der er en ansvarlig skadevolder. Se mere om det ovenfor.

Svie og smerte

Du kan få godtgørelse for svie og smerte så lønge du er helt eller delvist sygemeldt efter skaden.

Læs mere om Svie og smerte her

 
 

Varigt mén/méngrad

Her kan du læse mere om mulighederne for at få godtgørelse for varigt mén og fastsættelse af méngrad i forbindelse med et piskesmæld.

Læs mere om méngrad her

 

Hvad dækker en ulykkesforsikring?
Generel information om ulykkesforsikringers dækning og specielt hvad de typisk ikke dækker.

Læs om ulykkesforsikring her

 
 

Personskade og forsikring
Hvilke muligheder er der for erstatning fra dit forsikringsselskab og hvad skal du være særligt opmærksom på?

Læs om forsikring og personskade

 

Sammenlægning af mén
Hvad sker der når du ved samme uheld får flere forskellige skader?

Læs om sammenlægning af mén her

 
 

Forsørgertabserstatning
Såfremt man mister en forsørger, kan man have krav på erstatning.

Læs mere om forsørgertabserstatning

 

 

Erstatning ved trafikulykke med flugtbilist
Hvilke erstatningsmuligheder har du ved en trafikulykke med en flugtbelist?

Læs her om trafikulykke, erstatning og flugtbelist

 

 

 

 

 

 


Erhvervsevnetab

Såfremt du varigt har helt eller delvist fået nedsat din erhvervsevne i forbindelse med en trafikulykke er der mulighed for erstatning.

Læs mere

 
 

Behandlingsudgifter m.v.

Du har i forbindelse med et trafikuheld også mulighed for at få dækket visse udgifter til behandling m.v. du har haft som følge af ulykken.

Læs mere om behandlingsudgifter

 

Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste

Hvis du har mistet indtægt i forbindelse med ulykken er du berettiget til erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.

 
 

Genoptagelse af erstatningssager
Hvordan skal du forholde dig, hvis du ønsker en erstatningssag genoptaget og hvad skal du være særligt opmærksom på?

Læs om genoptagelse her

 

Forældelse af erstatningssager
Hvornår bliver et erstatningskrav forældet og hvilken frist eksisterer for at gøre erstatningskrav gældende?

Læs om forældelse af erstatningskrav her


 

Erstatning ved forudbestående sygdomme
Der kan være erstatningsretligt vanskeligt at håndtere når man i forvejen har en sygdom.

Læs om erstatning ved forudbestående sygdomme her

 


Erstatning når du selv er skyld i ulykken
Du har ofte ret til erstatning selv om du er helt eller delvist skyld i ulykken.

Læs mere om egenskyld og erstatning her

 

 

Erstatning for erhvervsevnetab ved deltidsarbejde
Hvilke erstatningsmuligheder har du ved erhvervsevnetab, når du er deltidsansat?

Læs mere om erhvervsevnetab, erstatning og deltid

 

 

 

 

 

 

 

 

Sagsforløb - Klik og se oversigt

Forløb erstatningssager trafikulykker
 

Gode råd ved personskade

 

Det er meget vigtigt at du opsøger egen læge eller skadestue så hurtigt som muligt efter ulykken.

For at kunne få erstatning for personskade skal generne oftest være dokumenteret i en lægejournal inden for de 3 første døgn efter ulykken. Det er er vigtigt for muligheden for erstatning, at symptomerne og gener bliver nøje beskrevet. Dette gælder ligeledes i den efterfølgende periode, hvor du jævnligt bør opsøge læge såfremt du har gener eller symptomer. Det kan i øvrigt også være en god idé, at føre en dagbog over hvilke daglige gener og smerter du har, samt hvilket medicin du eventuelt tager.

Du er altid velkommen til at kontakte os. Vi vil meget gerne hjælpe dig med et godt råd.

Gode råd i korte træk

 • Kontakt læge eller skadestue straks efter ulykken
 • Husk at fortælle om samtlige symptomer
 • Fortæl også om de symptomer du tror går over eller er ligelgyldige
 • Du bør sikre dig, at lægen rent faktisk også noterer det du fortæller
 • Husk at anmelde skaden til modpartens forsikringsselskab
 • Sørg også for at anmelde skaden til dit eget ulykkesforsikringsselskab 
 • Husk at du kan have flere forskellige ulykkesforsikringer f.eks. via din arbejdsplads, fagforening m.v.

 

Gode råd og tips
 

Svie og smerte
 

Mèngrad og varigt mèn
 


 

Tabt arbejdsfortjeneste
 

Tabt erhvervsevne
 

 

Gratis vurdering af din sag

 

Navn: 
Tlf.: 
E-mail: 
Hvilken dato skete uheldet? 
Hvordan skete uheldet? 
Hvilken personskade fik du? 
Er der en ansvarsforsikring som ulykken er anmeldt til?  
Har forsikringsselskab anerkendt erstatningspligten? 
Har du fået udbetalt erstatning / godtgørelse? 
Har du fortsat gener på grund af ulykken? 
Har du nedsat arbejdsevne på grund af ulykken? 
Har du andre oplysninger? 

Kontakt

 

Du er meget velkommen til at kontakte advokat Anne Hviid, der er specialiseret i erstatning for personskade i forbindelse med trafikulykker.

Advokat Anne Hviid tilbyder en professionel vurdering af din erstatningssag og dine muligheder for at opnå erstatning. 

Vurderingen er gratis og uforpligtende.

  Anne Hviid
 
 • Advokat, cand. jur. fra Aarhus Universitet.
 • Specialist i erstatningsret og personskade
 • Medlem af FEF (faggruppen for erstatningsret)  

ah@hviid-advokater.dk 

 

Kontakt erstatningsadvokat

Mød alle advokaterne her