Erstatning ved trafikulykke med flugtbilist

Hvis du er kommet til skade i trafikken, hvor skadevolderen er ukendt, så kan du alligevel få erstatning, såfremt nogle betingelser er opfyldt.

Hvem dækker skaden?

Din skade i forbindelse med trafikuheldet dækkes af DFIM (Dansk Forening for Internationale Motorkøretøjsforsikring).
DFIM er en garantifond, som du kan rette dit krav imod, såfremt du kommer til skade, hvor skadevolderen er ukendt. Alle forsikringsselskaber, som tegner ansvarsforsikringer til biler, betaler til denne garantifond, netop så du er dækket i tilfælde af, at den ansvarlige skadevolder ikke har tegnet den lovpligtige ansvarsforsikring, eller skadevolderen stikker af. DFIM dækker naturligvis i Danmark, men den dækker tillige i EU.

Der kan dog muligvis fremsættes yderligere betingelser til dit krav, hvis du ønsker at opnå erstatning fra en skade sket i udlandet.
DFIM dækker kun tingsskade, hvis du samtidig har et personskadeerstatningskrav. Du kan altså ikke alene få erstatning for en tingsskade.

Hvilke betingelser er der for at få erstatning?

Du skal kunne godtgøre for, hvordan ulykken er sket. Dette kan gøres på en række måder, men de mest kendte er gennem vidneudsagn fra øjenvidner eller en oprettet skadesjournal, hvori dine symptomer/gener efter trafikuheldet beskrives.
For at få erstatning fra DFIM, så skal du lave en skadesanmeldelse. DFIM har en skadesanmeldelsesformular inde på deres hjemmeside, som du kan hente ned og udfylde. Sammen med din skadesanmeldelse skal du vedlægge relevante bilag for dit erstatningskrav, fx vidneudsagn eller din skadesjournal.

Du kan oftest få tilskud til dine udgifter til advokatbistand fra DFIM, da disse behandler deres erstatningssager ud fra reglerne i erstatningsansvarsloven.