Gentoptagelse af erstatningssag

Du skal som udgangspunkt sikre dig så godt som muligt, at din erstatningssag er så godt belyst som overhovedet muligt. Sørg for at anmelde sagen i tide og for at levere al yderligere dokumentation, som du bliver bedt om i forløbet. Det er uendelig meget nemmere at få en retfærdig afgørelse af din erstatningssag, hvis den behandles rigtigt første gang. Selvom en erstatningssag er afsluttet, er der dog undtagelser, hvor det er muligt at få genoptaget sagen.

Genoptagelse af erstatningssag, hvis du går ned i løn

Efter en ulykke med voldsomme eftervirkninger kan det være svært at imødekomme de hårde krav på arbejdsmarkedet, og det kan være, at du må tage et mere skånsomt arbejde, hvilket ofte også betyder, at du må gå ned i løn i forhold til dit arbejde før ulykken. En sag kan muligvis genoptages, hvis der er sket en væsentlig ændring i din indtjening, så du har ret til en større erstatning for tabt erhvervsevne. Erstatning for tab af erhvervsevne er du som udgangspunkt berettiget til, hvis dit erhvervsevnetab er på 15% eller mere. En genoptagelse kan også ske som følge af, at du mister dit flexjob og sendes på førtidspension. I så tilfælde vil din indtjening også være væsentlig ændret.
Hvis du har nye oplysninger

Hvis der efter afsluttet sagsbehandling dukker nye oplysninger op, som ikke var til stede, da afgørelsen blev truffet, kan du måske få genoptaget din sag. Det skal selvsagt være oplysninger, som har afgørende indflydelse på den endelige afgørelse. Hvis du efter afgørelsen oplever, at du til stadighed døjer med den skade, som du pådrog dig ved ulykken, kan du muligvis på genoptaget din sag. Det kan for eksempel være, at dine skader ikke blev vurderet som værende permanente, men du oplever alligevel daglige følgevirkninger og er hæmmet i dine hverdagsgøremål.

Hvis der indtræder en forværring

Hvis du vil have genoptaget din sag i forhold til spørgsmålet om godtgørelse for varigt mén eller erstatning for tab af erhvervsevne, skal der være sket væsentlige ændringer af de forhold, som blev lagt til grund for den første afgørelse. Der skal altså være nye oplysninger eller dine forhold skal have ændret sig i væsentlig grad, f.eks. ved at være gået ned i løn som følge af at måtte tage et mere skånsomt job eller ved at være gået på førtidspension.