Personskade og erstatning

Et trafikuheld, en sportsulykke, et hændeligt uheld. Der er mange årsager til, at vi mennesker kommer til skade. I nogle tilfælde er den skadelidte berettiget til erstatning. Det er her, at forsikringen kommer ind i billedet.

Hvad er personskade?

Personskade er som ordet siger skade på en person. Det kan skyldes personen selv, hvis vedkommende kommer til at snuble over noget eller køre ind i noget. Det kan også skyldes, at en anden person gør noget, som skader andre. Selvom en person er skyld i skaden, er vedkommende ikke nødvendigvis erstatningsansvarlig. Sådan er det for eksempel med sport, hvor man har accepteret en vis risiko for skader, når man begiver sig ud på fodboldbanen, springer i bassinet, eller sætter sig op på cyklen. Når der per definition ikke er en ansvarlig skadevolder, er du heller ikke berettiget til erstatning. Du kan dog selv have tegnet en ulykkesforsikring, som i så fald dækker jævnfør forsikringens vilkår, som er beskrevet i forsikringspolicen.

Helbredelsesudgifter og andet tab

Helbredelsesudgifter og andet tab dækker over en lang række erstatningsposter. Du kan for det første få erstatning for de direkte tab ved ulykken. Du kan for eksempel være blevet kørt ned, mens du cyklede på arbejde, og så får du erstatning for din ødelagte cykel, tøj, briller og andre ejendele. Der er desuden de direkte behandlingsudgifter inklusiv transportudgifter og eventuelle opholdsudgifter for dine nærmeste pårørende ved hospitalsindlæggelse og lignende. Det kan for eksempel være, at du i tiden efter ulykken skal gå til behandlinger hos en fysioterapeut, og så kan du få dækket både omkostningen ved behandlingerne og transporten derhen. Husk at gemme fakturaer og kvitteringer på dine udgifter, så du senere kan dokumentere dem. Du kan også få erstatning for dit fremtidige tab, hvis du for eksempel efter ulykken har varigt behov for behandlinger eller har varigt brug for medicin. Du har naturligvis en pligt til at begrænse dit tab, så der skal være ualmindeligt gode grunde til for at kræve indlæggelse på et privathospital, hvis du lige så godt kunne blive behandlet i det offentlige sygehusvæsen.

Tabt arbejdsfortjeneste

Tabt arbejdsfortjeneste er det indtægtstab, som du har fra tidspunktet for ulykken og frem til det tidspunkt, hvor du igen kan begynde at arbejde. Hvis en lægefaglig person med rimelig sikkerhed kan sige, at du ikke kan vende tilbage til arbejdsmarkedet, har du ikke længere krav på erstatningsudbetaling for tabt arbejdsfortjeneste. Du skal i stedet have erstatning for erhvervsevnetab efter et midlertidigt og derpå et endeligt skøn over din fremtidige erhvervsevne.

Svie og smerte

Det ubehag og de gener, som du har som følge af din skade, kaldes svie og smerte. Der er ikke krav om, at du skal have bestemte skader, men du skal være sygemeldt som følge af ulykken. Det er du selvfølgelig, hvis du er indlagt på sygehus, men også hvis du bagefter er hjemme, men sygemeldt fra dit arbejde.

Varigt mén

Ved varigt mén forstås en vurdering i procent af, hvilke ulemper i din personlige livsførelse har medført. Hvis du for eksempel har tabt hørelse på det ene øre, beregnes din méngrad til 10%, mens den er oppe på 75%, hvis du et blevet døv på begge ører. Piskesmæld vurderes normalt til mellem 5 og 20%. Vurderingen foretages af forsikringsselskabets læger på baggrund af lægelige oplysninger og tit også en speciallægeerklæring. Hvis du ikke er enig i deres vurdering, kan du forelægge din sag for Arbejdsskadestyrelsen. Hvis du derpå heller ikke er enig i Arbejdsskadestyrelsens afgørelse, kan du i sidste ende vælge at lægge sag an.

Forsørgertab

Forsørgertab tildeles den, der mister en forsørger. Med det menes en ægtefælle, registreret partner og børn. Hvis man er samboende, skal man have haft samme adresse i mindst to år. For ægtefæller og samlevende dækkes udgifter til begravelse samt 30% af, hvad vedkommende ville have fået, hvis han eller hun havde haft 100% tab af erhvervsevne. Børn får en erstatningssum svarende til det, som vedkommende kunne være blevet pålagt at betale i børnebidrag, indtil barnet fylder 18 år.