Sammenlægning af mèn

Når du er kommet til skade i forbindelse med en trafikulykke, så er det ikke ualmindeligt, at du kommer til skade mere end et sted. Derfor er det væsentligt at se på, hvordan man beregner din erstatning i den situation.

Som udgangspunkt sammenlægges dine skader ikke, når din méngrad skal fastsættes. Dine skader er altså som hovedregel uafhængige af hinanden. Det er imidlertid ikke sikkert, at man altid kan adskille de skete skader fra hinanden, hvorfor man i nogle tilfælde kan blive nødt til at lave en samlet méngradsberegning.

Fordele ved sammenlægning af mén

En sammenlægning af méngrader fra forskellige skader kan både være en fordel og en ulempe. Hvis en skades méngrad ikke overstiger 5 %, så er forsikringsselskabet ikke pligtig til at udbetale erstatning til dig. Derfor vil det i denne situation være en fordel, hvis du har flere skader, som der kan lægges sammen, fordi du på den måde kan overstige minimumsgrænsen på 5 %. For at denne sammenlægning af méngrader kan ske, så skal skaderne som oftest være sket, så de påvirker samme legemsdel fx højre knæ og fod. I denne situation kan symptomerne nemlig forværres, fordi skaderne og smerterne er centreret ved en legemsdel.

Fordele ved sammenlægning af mén

Derimod kan det være en ulempe at der foretages sammenlægning, hvis to skader hver for sig udgør en méngrad på fx henholdsvis 10 % og 15 % – altså tilsammen 25 %, men når de sammenlægges kun udgør en méngrad på 20 %. Denne sammenlægning sker, hvis det vurderes, at symptomerne overlapper hinanden i en sådan grad, at du ikke generes mere ved at have begge skader frem for blot den ene.

Kan man selv vælge om forskellige mén sammenlægges

Det er ikke muligt selv at vælge, om dine skader skal sammenlægges eller ej. Derfor kan du altså heller ikke selv have indflydelse på, hvor stor en méngrad, som du kan få erstatning ud fra. Du kan læse mere om méngradsberegning på Arbejdsskadestyrelsens hjemmeside. Selvom der er tale om trafikuheld, så anvendes Arbejdsskadestyrelsens méngradstabeller, når din méngrad skal fastsættes. Arbejdsskadestyrelsens méngradstabeller er blot vejledende, og derfor kan størrelsen af din erstatning godt variere. Der er altid en lægesagkyndig inde over en méngradsberegning, og denne har afgørende betydning, når den præcise erstatningssum skal fastsættes.