Svie og smerte

Svie og smerte efter trafikuheld

Er du sygemeldt efter efter en ulykke er du som udgangspunkt berettiget til at få godtgørelse for svie og smerte. Det gælder både i tilfælde af en hel eller delvis sygemelding.

Hvor meget er godtgørelse for svie og smerte?

Godtgørelsen er en fastsat takst der reguleres årligt og i 2015 udgør 190 kr. pr. sygedag. Godtgørelsen for svie og smerte kan maksimalt udgøre 72.500 kr. samlet set.

Hvor længe kan jeg få godtgørelse for svie og smerte?

Som hovedregel kan du få godtgørelse frem til tidspunktet, hvor du genoptager arbejdet i samme omfang som før du kom til skade.

Hvad hvis jeg kun er delvist sygemeldt?

Du kan også få svie og smerte godtgørelse når du er delvist sygemeldt.

Er det et krav at man skal være sengeliggende?

Der gælder ikke længere et krav om, at man nødvendigvis skal være sengeliggende for at få godtgørelse for svie og smerte.